O nás

Historie

Japonské centrum Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo na jaře roku 2021 s myšlenkou vytvořit kulturní centrum, které přispěje k hlubšímu poznání současného Japonska a každodenního života běžných Japonek a Japonců mezi širokou veřejností žijící v Olomouci a okolí, ale i v jiných částech České republiky a Slovenska, prostřednictvím přednášek, besed, workshopů, vzdělávacích aktivit na Facebooku, kurzů japonštiny, letních škol, festivalů, výstav, promítání a dalších akcí a aktivit.

Ideovým otcem "japonského centra v Olomouci" je prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., který se o vznik centra dlouhodobě zasazoval z pozice prorektora pro zahraničí na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP). Konkrétnější obrysy však centru dal až tým, jehož koordinátorkou se stala Mgr. Halina Zawiszová, Ph.D. z Katedry asijských studií Filozofické fakulty UP. Za kulturní program během prvních měsíců existence centra zodpovídala paní Shinobu Chinju ze zahraničního oddělení rektorátu UP. Ke vzniku a chodu centra dále v počáteční fázi přispěli především Mgr. Alena Vyskočilová, DiS a Ing. David Kosina ze zahraničního oddělení rektorátu UP.

Mise a vize

Naším cílem je přispět k hlubšímu porozumění současného Japonska mezi českou veřejností a vytvořit nové příležitosti k setkávání se a vzájemnému poznávání především pro obyvatele z Olomouce a okolí, ať už jsou původem z České republiky, Slovenska, Japonska nebo jiné země.

Specifikem našeho centra je zaměření na japonskou každodennost. Akce a aktivity, které pořádáme a kterým se věnujeme, účastníkům přibližují způsob života a myšlení v současném Japonsku, včetně japonské jídelní kultury, způsobů bydlení, oslav každoročních svátků a životních událostí, charakteristických rysů studijního a pracovního života současných Japonek a Japonců, cestování, tradičního i moderního umění, sportu, kultury odívání apod.

Oknem do každé společnosti je jazyk, kterým se její členové dorozumívají. Zájemcům o bližší poznání japonského způsobu myšlení a chování nabízíme "Úterní koutek japonštiny" na naší stránce na Facebooku, pravidelný Česko-japonský konverzační klubn, který pořádáme spolu s Českým centrem Tokio a také kurzy japonského jazyka se zaměřením na běžnou komunikaci. 

Do budoucna plánujeme také užší spolupráci s ostatními kulturními centry, které působí při UP, především pak s těmi, které jsou zaměřeny na Asii (tj. Konfuciův institut a Institut krále Sedžonga).

Tým

Koordinátorkou Japonského centra UP od jeho založení do současnosti je Mgr. Halina Zawiszová, Ph.D. z Katedry asijských studií Filozofické fakulty UP.

Centrum nabízí možnost zapojení především studentů a studentek UP do jeho chodu na různých úrovních organizace. Jako stážistky nebo stážisté v centru působí nebo působili především:

 • Katarína Benková
 • Mária Benková
 • Mgr. David Grant
 • Barbora Hlavinková
 • Bc. Michaela Karpíšková
 • Vendula Knittlová
 • Timea Kubalová
 • Štěpánka Pavlíková
 • Martina Zálešáková

Jako lektoři japonštiny v centru působí nebo působili:

 • Mgr. Janek Panoch
 • Mgr. Jana Sedláčková

V případě zájmu o zapojení nás kontaktujte na jc(at)upol.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)